Phê duyệt gần 45 tỷ đồng “Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh”

0
27

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh” với số tiền đầu tư 44, 927 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng phần mềm Quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu di sản văn hóa; xây dựng ngân hàng dữ liệu dạng số về di sản gồm hồ sơ khoa học về di sản, dữ liệu hồ sơ số cơ sở dữ liệu không gian 3D, ảnh chụp (đen trắng và màu), băng, đĩa ghi hình …

Dân ca quan họ Bắc Ninh sẽ được xây dựng ngân hàng dạng số về di sản văn hóa
Dân ca quan họ Bắc Ninh sẽ được xây dựng ngân hàng dạng số về di sản văn hóa

Các văn bản pháp lý có liên quan, các quy hoạch, kế hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích; quản lý khai thác dữ liệu di sản (phục vụ có hiệu quả công các nghiên cứu, giáo dục về lịch sử văn hóa của tỉnh Bắc Ninh); hỗ trợ quản lý nhà nước về di sản văn hóa, thiết lập cơ sở pháp lý và khoa học – công cụ quản lý để tác động đến đối tượng bị quản lý nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra; quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh; tạo những dịch vụ thuận lợi để phát triển du lịch nhằm thu hút khách tham quan đến với tỉnh Bắc Ninh; liên kết dữ liệu với cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia và thế giới.

Thời gian thực hiện trong 2 năm (2019-2020), hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 585 di tích được Nhà nước xếp hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; di tích xếp hạng quốc gia; các nhóm bảo vật quốc gia; di tích xếp hạng cấp tỉnh; các di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO vinh danh và bảo vệ khẩn cấp; Vương triều nhà Lý; Bắc Ninh – Kinh đô Phật giáo sớm nhất Việt Nam; Truyền thống hiếu học, khoa bảng; Truyền thống cách mạng.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật và các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án; mời các tổ chức, chuyên gia tư vấn cơ sở dữ liệu, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia công nghệ quốc tế và trong nước tham gia thực hiện nhằm bảo đảm tính khách quan và chất lượng của Đề án như mục tiêu đề ra.

Bá Đoàn

Ý KIẾN CỦA BẠN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn